SV | EN

Klimatkompensera växthusgasutsläpp från ditt hushåll!

Ange din värmeenergi och din elförbrukning.

Allmän information

Värme

Jag skulle vilja registrera ytterligare en värmeförbrukning. Jag vill bara registrera en värmeförbrukning.
 
m2

El

kWh
Har du ett solcellssystem? Jag har inget solcellssystem.
kWh
kWh
Klimatansvaret börjar hemma!

Använd myclimates hushållskalkylator för att uppskatta utsläpp från ditt dagliga liv och kompensera för detamma i myclimates projekt. CO2 och andra växthusgaser som skadar klimatet släpps ut i de alla flesta faser av våra liv och påverkas av våra beteenden och vår närmiljö. Justera ner värmen med en grad, använd energismarta maskiner och gör allt du kan för att minimera din energiförbrukning. De utsläppen som ändå genereras kan kompenseras genom myclimate. Detta sker i högkvalitativa klimatprojekt runtom i världen. Projekten uppfyller de högsta kraven (CDM, Gold Standard, Plan Vivo) och är utformade för att på olika sätt reducera utsläppen av växthusgaser, och på så sätt skydda klimatet. Förutom att reducera klimatpåverkande utsläpp bidrar de också till en hållbar utveckling i projektområdet.

Beräkningsgrunder

myclimates hushållskalkylator fastställer utsläppen som uppstår i ditt hushåll främst genom uppvärmning och elanvändning. Utsläppens storlek beror på hur el och värme producerats och inkluderar både direkta (förbränning) och indirekta utsläpp (utvinning och transport av bränsle). Om du inte känner till detaljer när det gäller din el- och bränsleförbrukning kommer kalkylatorn att uppskatta dina utsläpp utifrån boytan.

Information om betalning

Vi accepterar alla vanliga betalningsmetoder såsom kreditkort och PayPal. I slutet av bokningsprocessen kan du ladda ner ett intyg för ditt inköp av klimatkompensation.