SV | EN

Beräkna och klimatkompensera dina utsläpp från flyg

    Beräkna klimatpåverkan från din flygresa!

    Använd kalkylatorn för att beräkna koldioxidutsläppen från din flygresa och för att klimatkompensera dessa. Utsläppen klimatkompenseras i myclimates projekt runtom i världen. Projekten uppfyller kraven på certifierade och verifierade klimatkompensationsprojekt (CDM, Gold Standard, Plan Vivo) och är utformade på olika sätt för att minska utsläppen av växthusgaser globalt. Förutom minskade klimatutsläpp så bidrar projekten till en hållbar utveckling i området.

    Beräkningsgrunder

    Kalkylatorn fastställer den mängd Co2 som en flygning genererar per person under en flygsträcka. Beräkningen utgår ifrån genomsnittliga förbrukningssiffror för korta-, medellånga- och långa flygresor. Beräkningen tar också hänsyn till in personen flyger ekonomi-, business- eller första klass.

    För mer information om flygkalkylatorn, besök myclimates webbsida: Beräkningsgrunder för myclimates flygkalkylator

    Information om betalning

    Vi accepterar alla vanliga betalningsmetoder såsom kreditkort och PayPal. I slutet av betalningsprocessen kan du ladda ner ett intyg för ditt köp av klimatkompensation.