SV | EN

Klimatkompensera för din bilresa

Fyll i distansen som du vill kompensera!
Jag vet inte bränsleförbrukningen och vill göra en uppskattning baserat på biltyp
Jag vet bränsleförbrukningen och vill fylla i den direkt
Beräkna klimatpåverkan från dina bilresor!

Bilen är idag en symbol för frihet och rörlighet. Samtidigt bidrar de till betydande utsläpp av växthusgaser och slår ofta hårt mot våra individuella fotavtryck. Av denna anledning är det viktigt att i första hand försöka åka så lite bil som möjligt, helst åka miljöfordon då det är möjligt och sedan kompensera för de utsläpp som genereras.

Beräkna och kompensera den mängd CO2 som uppstår från dina bilresor genom att använda kalkylatorn. Utsläppen kompenseras i myclimates högkvalitativa klimatprojekt runtom i världen. Projekten uppfyller de högsta kraven (CDM, Gold Standard, Plan Vivo) och är utformade för att på olika sätt reducera utsläppen av växthusgaser, och på så sätt skydda klimatet. Förutom att reducera klimatpåverkande utsläpp bidrar de också till en hållbar utveckling i projektområdet.

Beräkningsgrunder

myclimates bilkalkylator fastställer den mängd CO2 som uppstår under en bilresa. Den tar inte bara hänsyn till de direkta utsläppen från förbränningen av bränslet, utan också så kallade indirekta utsläpp. Dessa uppkommer från exempelvis produktionen av fordonet och infrastrukturen samt utvinning, transport och förädling av råolja och andra bränslen.

Information om betalning

Vi accepterar alla vanliga betalningsmetoder såsom kreditkort och PayPal. I slutet av bokningsprocessen kan du ladda ner ett intyg för ditt inköp av klimatkompensation.