Sweden Uk

Kompensera för ditt evenemangs klimatpåverkande utsläpp!

Generell information

Dag

m2
m2
 Fyll i egna uppgifter

Mobilitet

Beräkningen baseras på genomsnittliga värden för anställdas resor vid evenemang av jämförbar storlek.


km

km

%

Boende

Beräkningen görs på genomsnittliga värden av evenemangs storlek.

Måltider

Beräkningen görs på genomsnittliga värden av evenemangs storlek.


Koppar
Liter
Liter

Energi

Beräkningen görs på genomsnittliga värden av evenemangs storlek.

kWh

Energiförbrukningen för värme och kyla är beräknad på din information om området

Material

Beräkningen för utskrifter är baserad på genomsnittliga värden för events av samma storlek. Fyll i övriga material manuellt.

kg
%
kg
kg
kg
kg
kg

m2

Transport

Beräkningen görs på genomsnittliga värden av evenemangs storlek.

t
km

Avfall

Beräkningen görs på genomsnittliga värden av evenemangs storlek.

kg